Proba ma oko do wzorów i kolorów, co pozwala muj tworzy? pi?kne, przyci?gaj?ce wzrok kompozycje bez wzgl?du na skal? czy medium. Od wielkoformatowych murali, przez dywany i koce, po ceramik?, ?wiece, a nawet trampki, multidyscyplinarne kreacje jego pracowni maj? na celu pozytywne stymulowanie zmys?ów, a Tomorrow Land, najbardziej ambitny projekt do tej pory, nie jest wyj?tkiem. Odpowiadaj?c na temat kuratorski ?Komfort i rado??: wezwanie do dzia?ania”, projektant zaproponowa? instalacj? jako ?ród?o rozrywki i zachwytu, d???c do sensacji rodem z Alicji w Krainie Czarów.

上一篇:宝马博物馆的蒲公英艺术装置    下一篇:港岛香格里拉蜷川实花艺术装置「Butterflies' Seasons」